Ho fisorohana ny loza, ny BNGRC dia miantso ny mponina rehetra tsy ankanavaka mba ho mailo hatrany amin'ny mety ho fihotsahan'ny tany sy ny ho mety fahatapahan'ny lalana izay nateraky ny orana mikija manditra ny andro maro tsy nihato.

Le BNGRC fait appel à la vigilance de la population sur les risques de glissement de terrain, d'effondrement de terre et de routes coupées, dues aux fortes pluies de ces derniers jours.